Team building – Nancy van den Heuvel

Teambuilding – Nancy van den Heuvel

Als coach begrijp ik als geen ander wat het belang is van teams die samenwerken als prioriteit hebben Herken je dit?

  • Ben je op zoek naar handvatten hoe je jouw team soepel kan laten samenwerken?
  • Is de samenstelling van het team veranderd?
  • Of is de vraag naar of vanuit het team anders dan voorheen?

Teambuilding kan helpen mensen dichter bij elkaar te brengen. Er is niets zo funest voor een team wanneer mensen zich niet gehoord, gezien en van betekenis voelen. Met mijn systemische en praktische aanpak kijken we naar het geheel, zodat we samen kunnen bewegen naar een team dat als vanzelf samenwerkt.

Nancy van den Heuvel effectieve bedrijfsadviseur

Een teambuilding inzetten bij jouw bedrijf.

– Hoe werkt dat?

Als echte bruggenbouwer help ik in een teambuildingsproces om sterkere banden tussen de leden van een groep te creëren, door verschillende soorten activiteiten en evenementen in te richten.

Het einddoel is om van een groep mensen een hecht team te maken. Mensen die elkaar kennen hebben meer begrip voor elkaar en geneigd elkaar iets te gunnen. Omdat een echte teambuilding niet om een quick fix vraagt organiseren we niet één dag waar de magie in zou moeten plaatsvinden. Dat geeft mij al druk, laat staan jullie.

Wat we wel doen is dat ik er een periode ben om mensen te verbinden en mee te nemen in het proces. Op een bestendige en vanuit een natuurlijke manier met elkaar samenwerken. En dan kan er best een gezellige dag als mooie afsluiter georganiseerd worden.

Medewerkers die zich bewust zijn van hun toegevoegde waarde én die van hun collega’s verzuimen minder, zijn beter in samenwerken, productiever, maken minder fouten, hebben minder ongelukken en zijn innovatiever en creatiever. Bedrijven die gebruik maken van de collectieve wijsheid van hun medewerkers presteren beter en hoeven daardoor niet harder te werken. Klinkt goed toch?

Mijn aanbod stem ik af op de vraag die binnen jou of je bedrijf speelt. Dat is altijd maatwerk, Hiervoor stel ik een offerte op nadat ik de vraag heb geïnventariseerd.

Nancy kan putten uit een bron van heel veel kennis, (eigen) ervaring, warmte, eigenheid en leeft met je mee. Ze leert en onderzoekt nog steeds, dat maakt dat ze ook kwetsbaar is en zichzelf deelt in de ervaring samen. Ze is wijs en de kennis die ze deelt komt uit allerlei verschillende hoeken, zo kan ze veel verschillende mensen bereiken met ieder hun eigen issues

Anne-Bert (zelfstandig ondernemer)

Wat levert een teambuilding jouw bedrijf op?

Bedrijven kiezen voor Nancy wanneer ze een partner zoeken die naast hen komt staan. Die er is voor zowel de leider als de medewerker, die mensen echt ziet en hoort en van daaruit op zoek gaat naar de verbinding.

Die geen trucjes of kortetermijnoplossingen meeneemt, maar uitgaat van de al aanwezige dynamiek en onbenutte kennis en wat die nodig heeft om te groeien en floreren.

Die over het vermogen beschikt om win-win situaties te creëren. Een partij die jullie laat samenwerken op een natuurlijke manier die de collectieve wijsheid weet aan te boren.

“Er zijn risico’s en kosten verbonden aan acties die ertoe doen. Maar zij zijn veel minder dan de langlopende risico’s en kosten van comfortabel niets doen”

~John F. Kennedy

Wie is Nancy van den Heuvel?

In onze steeds meer op individualiteit en actie gerichte samenleving, ben ik de rebel die met alle plezier helpt om de kracht en kwaliteit van relaties te (her)gebruiken. Jarenlang hechtte ook ik meer waarde aan hard werken en vond ik het moeilijk mijn eigen evenwicht te vinden. Toen ik ontdekte dat mijn inzet van energie zich niet uitbetaalde wist ik “Het moet dus over een andere boeg”.

En dat werd omgezet in samenwerken, kijken wat ik zelf kon doen en vanuit verbinding met anderen werken aan iets groters. Ik geloof in de kunst van het genieten, en mijn passie is om mensen en bedrijven te begeleiden, niet om harder te werken maar effectiever te werken. En daar heb je elkaar voor nodig. Ik zet me in voor het creëren van een beweging die rust, harmonie en plezier brengt.

Bedrijfsadviseur arnhem Nancy van den heuvel