Persoonlijk en praktische team coaching

Persoonlijk en praktische  teamcoaching

Merk je dat de wensen en behoeften van medewerkers veranderen? Of hebben er gebeurtenissen plaatsgevonden die impact hebben op jullie als team?

Is de samenstelling van het team verandert, zorgt de diversiteit aan medewerkers voor ruis, loop je aan tegen de uitdagingen van de generatiekloof en merk je dat de communicatie nog niet zo loopt als gewenst?

Ik begrijp als geen ander dat ruis in het team nooit zorgt voor een optimale effectiviteit. Mijn ervaring is dat verandering en onduidelijkheid onzekerheid meebrengt.

Wat ik hierin doe is met jullie stil te staan bij hetgeen wat ruis brengt en aandacht te hebben voor het werken aan verbinding, veiligheid en vertrouwen om samen effectief weer door te kunnen gaan.

Nancy van den Heuvel effectieve bedrijfsadviseur

Teamcoaching op maat

Met welk vraagstuk kan ik je verder helpen?

Nancy van den Heuvel effectieve bedrijfsadviseur

Persoonlijk leiderschap training

Communicatiestijlen test

 Diversiteit en inclusiviteit.

Nancy van den Heuvel effectieve bedrijfsadviseur

Teambuilding

Teamcoach

Nancy van den Heuvel effectieve bedrijfsadviseur

Verzuim

If you don’t know where you are going, any road can take you there

~Alice in Wonderland

Maatwerk teamcoaching voor jouw bedrijf

Ik zal een aantal keren bij jullie binnen het bedrijf aanwezig zodat ik een vertrouwd gezicht ben die er voor jullie is om mee te kijken en denken en oplossingen aan te dragen.


Een team dat goed op elkaar af is gestemd werkt effectiever, maar is ook meer tevreden over zijn werk. De huidige generatie heeft meer behoefte aan autonomie, aan regelruimte, aan loslaten.


Dat vergt ‘om te denken’ voor de mensen in het bedrijf die het zo lang anders hebben gedaan. Ik ben er om jullie te helpen.


Een intervisie of training kan deel uitmaken van het proces. Maar staat in mijn aanbod niet op zichzelf. Medewerkers meenemen in het inzetten van persoonlijk leiderschap om te komen tot hun collectieve wijsheid is geen quick fix. Dat vraagt om tijd om te verbinden en vertrouwen te vinden. Mijn systemische blik helpt jullie mee te kijken in de vaak complexe dynamiek van teams.

"Nancy luistert goed, ook naar datgene wat niet gezegd wordt."

Teamcoaching van Nancy van den Heuvel – Het Resultaat

Jullie zullen merken dat er met meer plezier en vanuit vertrouwen, samenwerken weer de nieuwe standaard wordt. Duurzaam groeien voor duurzame resultaten. Een team dat weet wat er van ze verwacht wordt én weet wat ze elders kunnen vragen is minder bezig met afleidende factoren en in staat om samen te blijven groeien.

Laat mij jullie helpen

Bedrijven kiezen voor Nancy wanneer ze een partner zoeken die naast de mensen komt staan. Die er is voor zowel de leider als de medewerker, die mensen echt ziet en hoort en van daaruit op zoek gaat naar de verbinding. Die geen trucjes of korte termijn oplossingen meeneemt, maar uitgaat van de al aanwezige dynamiek en onbenutte kennis en wat die nodig heeft om te groeien en floreren. Die over het vermogen beschikt om win-win situaties te creëren. Een partij die jullie laat samenwerken op een natuurlijke manier en die de collectieve wijsheid weet aan te boren.

Wie is Nancy van den Heuvel?

In onze steeds meer op individualiteit en actie gerichte samenleving, ben ik de rebel die met alle plezier helpt om de kracht en kwaliteit van relaties te (her)gebruiken. Jarenlang hechtte ook ik meer waarde aan hard werken en vond ik het moeilijk mijn eigen evenwicht te vinden. Toen ik ontdekte dat mijn inzet van energie zich niet uitbetaalde wist ik “Het moet dus over een andere boeg”.

En dat werd omgezet in samenwerken, kijken wat ik zelf kon doen en vanuit verbinding met anderen werken aan iets groters. Ik geloof in de kunst van het genieten, en mijn passie is om mensen en bedrijven te begeleiden, niet om harder te werken maar effectiever te werken. En daar heb je elkaar voor nodig. Ik zet me in voor het creëren van een beweging die rust, harmonie en plezier brengt.

Bedrijfsadviseur arnhem Nancy van den heuvel