De kern van alle relaties is vertrouwen

Vertrouwen is ook de lijm die een organisatie bij elkaar houdt. Het functioneert als cement. Vertrouwen ontstaat door betrouwbaarheid van zowel mensen als organisaties. Vertrouwen kent 3 bronnen: een persoonlijke, een institutionele en een handelende, waarbij een persoon heel bewust vertrouwen aan een ander geeft. Die handeling leidt ertoe dat de ander jouw vertrouwen voelt en daaraan eigenwaarde ontleent. Jij geeft vertrouwen en de ander geeft dat terug. Vertrouwen is een werkwoord én een zelfstandig naamwoord. Het gaat over iets dat gedeeld en uitgewisseld wordt door mensen. Ik heb zelf in mijn werk regelmatig te maken met mensen die hun toegevoegde waarde niet (meer) zien. Deze mensen kunnen makkelijk worden gelabeld als onwillig of lui.

Ik merk keer op keer dat achter die weerstand iets heel anders schuilt. Achter hun weerstand schuilt namelijk angst. “Angst om niet goed genoeg te zijn (universeel gegeven), om te denken dat ze niets toe te voegen hebben en/of niet weten wat ze juist te bieden hebben. Wat hen helpt is vertrouwen in ze hebben en geven. En dat ze vanuit betrokkenheid er echt op vertrouwen dat ook zij waarde toe kunnen voegen. Het geeft ze de ruimte om zelf te ontdekken waar hun potentieel inzit en waar/hoe ze deze in kunnen zetten. De rest loopt dan meestal vanzelf, want door het vertrouwen in jou, kan weerstand meestal plaatsmaken voor inzet van waarde en kunde. Ik geef jullie een klein inzicht in wat het geven van vertrouwen aan Theo, een voormalige coach-klant, voor hem heeft betekend. Theo heeft hersenletsel (NAH) en heeft daardoor jaren niet kunne laten zien wat hij in zijn mars heeft.

Voelen dat je van betekenis bent

 

Hij voelde zich jaren niet van nut, had geen collega’s en weinig contacten. Theo durfde door het vertrouwen dat hij kreeg het aan te gaan om zijn kwaliteiten in te gaan zetten bij een bedrijf in de buurt. Ineens had hij mensen in zijn netwerk en werd gevraagd voor feestjes buiten de familie om. Hij geeft zelf aan dat gewaardeerd en gezien worden en erbij horen voor hem zijn leven verrijken. Theo had zo weinig inzicht en vertrouwen in eigen kunnen, dat de eerste stap was om hem vertrouwen te geven en hem eigenaar te laten zijn van zijn proces. Hierdoor kon hij gaan ontdekken wat hij kon betekenen voor de samenleving en de samenleving voor hem! Door behoeftes te zien en te vertalen tussen mensen bereiken we een betere synergie en komen we beter met elkaar in verbinding. Overstijgend kijken en op een diepere laag een fundering bouwen maakt dat we vanuit vertrouwen ons kunnen verbinden aan de ander. Wil jij weten hoe ik vanuit vertrouwen, sterke verbonden en gefundeerde teams kan bouwen binnen jouw organisatie? Neem dan contact op om ouderwets met elkaar in gesprek te gaan.

stress-survivalkit
survival-kit-werkplezier

ieder mens wil er toe doen!

Wat laat jij van jezelf zien in het contact met de ander? Ben jij al snel degene die alles wel even regelt, of durf je de touwtjes niet zo goed in handen te nemen? Doe de Transactionele Analyse test en ontdek wat jouw voorkeursrol is.