Intuïtie

Waarom weten alleen niet genoeg is.

“Ik heb zoveel gesprekstechnieken geleerd dat ik soms niet meer weet welke ik in moet zetten” vertelde ze. Haar frustratie was voelbaar. Als verantwoordelijke voelde ze soms grote druk om het juiste te doen.

In plaats van dat ze eerder tot een vraag kwam, verlamden de veelheid aan opties haar. Ze was zich bewust van alle mogelijkheden, en nog wist ze het niet zeker. Hoe machteloos kun je je erover voelen?

Ontwikkelen van intuïtie

Ik denk dat we binnen scholing te weinig worden meegenomen in het gebruik maken en ontwikkelen van onze intuïtie. Ieder mens wordt geboren met een automatisch, aangeboren handelingspatroon. Dat is je instinct. Je intuïtie heeft te maken met je ingevingen en overtuigingen. De meningen zijn er over verdeeld of mensen over eenzelfde dosis intuïtie beschikken. En ik denk dat het best kan kloppen. Als we dan onze verschillen in IQ benaderen, dan is het daarmee niet anders. Toch wordt binnen scholing merendeels aandacht besteedt aan de ratio en het vergaren van kennis. En wordt gevoel en intuïtie onderbelicht. Er wordt meer waarde gehecht aan het ontwikkelen van IQ in plaats van EQ, in mijn visie onterecht.

Ratio en intuïtie, een gouden duo

Je leest vast weleens tips over hoe je dichter bij jezelf kunt blijven. Maar wat ze vaak vergeten is dat daarvoor eerst nog een andere stap te zetten is. Namelijk die van dichtbij jezelf komen! Als het voor jou niet zo vanzelfsprekend is om dichtbij jezelf te zijn kan dat nog best wat oefening vragen. Misschien weet je van jezelf dat je veel in je hoofd zit, sensitief bent of dat je het, net als ik, de normaalste zaak van de wereld vond om bij de ander in te tunen, maar niet bij mezelf. Je kunt je nu vast wel indenken dat je een nieuwe weg moet vinden. En dat dat vraagt om geduld en tijd.

“Als je geen intuïtie hebt, ´antwoord ik, ´kan geen enkele methode je helpen. Daar ben ik het mee eens, maar als je intuïtie hebt, kan het nog steeds zijn dat het niet lukt. Intuïtie is een noodzakelijke voorwaarde voor het vinden van oplossingen, maar volgens mijn ervaring is dat niet voldoende. Je moet een methode hebben om je intuïtie vrij te maken, te richten en te kritiseren als je tot praktische en simpele oplossingen wilt komen. “

Eliyahu Moshe Goldratt*

Intuïtie maakt deel uit van de deskundigheid van een leidinggevende. En dan op een tweetal vlakken, namelijk op het gebied van intermenselijk contact en op het gebied waarin hij opereert.

intuitie vs ratio

Is het beroerd gesteld met de ontwikkeling van ons gevoel?

Als je dit leest, is de balans dan niet zoek? Leggen we in ontwikkeling niet te veel het accent op controle hebben, oplossen, het moeten weten, feiten? En te weinig op de uitkomst loslaten, het speelveld aan mogelijkheden openlaten en luisteren naar je intuïtie?

Wanneer we binnen scholing als uitgangspunt nemen dat we niet genoeg weten, ga je al uit van een tekort. Het lijkt of je dan nog niet genoeg weet. Terwijl als we uitgaan van gebruik maken van je intuïtie en het niet hoeven te weten, start je in het hier en nu, vanuit verbinding en hoef je niets te weten. Door een gesprek te starten vanuit dit 0 punt, stap je een gesprek al anders in. Je weet niets, je bedenkt niets. Je hoeft niet al je aangeleerde methodes ‘paraat te hebben’. Je vertrouwt erop dat het juiste komt wanneer dat nodig is. Je bent er dan automatisch minder met je hoofd bij aanwezig, maar, heel belangrijk, vanuit je zijn en voelen.

balans-tussen-denken-en-voelen

Het gaat om de balans

De afgelopen 13 jaar is er geen jaar geweest dat ik me niet heb geschoold. Alles was waardevol, echt. Maar de ervaringen die ik opdeed door te leren er te zijn, heeft mij heel veel rust en vertrouwen opgeleverd. Ik ontdekte dat ik net zo veel wist zonder dat ik mijn hoofd aan het breken was over ‘wat als’ en de volgende stap die ging komen. Ik ontdekte dat ik niet krampachtig mijn kennis vast hoefde te houden, maar dat ergens in mij door de samenwerking van mijn intuïtie en mijn kennis me verder hielpen, praktisch en constant aanwezig.

De meningen over of ieder mens over eenzelfde hoeveelheid intuïtie beschikt duurt voort, maar ik geloof wel dat ieder mens profijt ervaart wanneer hij/zij het contact met de ander instapt vanuit verbinding met zichzelf. Dit is namelijk ook een vaardigheid die je kunt ontwikkelen door erin te investeren. Een vaardigheid waar me meer gebruik van kunnen maken. Zodat je kunt kiezen uit methodes die je hebt geleerd én over kunt schakelen naar en kunt handelen vanuit je zijn. Een onuitputtelijke bron die altijd aanwezig is, ook op momenten wanneer je hoofd on hold is. Zie het als Yin en Yang samen. Juist de balans van beiden maakt het krachtig!

weten-en-voelen

Vind je eigen intuïtie

En zo vroeg ik haar: “Is het niet een idee om vanuit een nieuwsgierige, open houding een gesprek in te gaan?”. Je start met de verbinding met jezelf en verbind je dan met de ander. Je hoeft er alleen maar te zijn. Dan komen de vragen via een andere route binnen. Stapje voor stapje. Hoe rustgevend is het wanneer iemand vertrouwt in en op zichzelf en in het proces en gebruik kan maken van opgedane kennis vanuit vertrouwen. Voelen dat het oké is en een beetje meer inzet van natuurlijk leiderschap. Mijn ervaring is dat wanneer mensen ‘dichter’ bij elkaar staan, dat dit een positieve impact heeft op het resultaat! Je hoeft niet meer het hoofd te zijn van je team, maar het hart van je team!

Vindt in 4 sessies jouw natuurlijk leiderschap

=

Ben je snel geneigd in de actiestand te schieten?

=

Ben je de verbinding met jezelf en/of anderen weleens kwijt?

=

Weet je niet hoe je jouw natuurlijk leiderschap in kunt zetten?

=

Zoek je houvast in bv SMART doelen en grafieken?

=

Wil je zo efficient mogelijk werken en vanuit harmonie leiding geven?

Ontdek de waarde van natuurlijk leidinggeven. Vanuit verbinding en werken met je hart. Simpel door te luisteren naar je intuitie en vertrouwen voelen in verbinding.

Eliyahu-Moshe-Goldratt

*Eliyahu Moshe Goldratt was een in Israël geboren natuurkundige die businessconsultant werd. Goldratt was van huis uit natuurkundige en de bedenker van de Theory of constraints. Hij beweerde oplossingen te hebben gevonden voor generieke problemen binnen organisaties door er wetenschappelijke methoden op los te laten.