Voor Leiders

Nu is de tijd voor bewust leiderschap aangebroken

 

Tijden veranderen, dat houd je niet tegen. 

Waar medewerkers eerder hun hele leven bij één werkgever doorbrachten, ziet het er nu heel anders uit. Dat vraagt ook wat anders van jou als leider. Waar eerder de statische mannelijke benadering werkte doet hij dat nu niet meer. Anno nu vraagt om een andere kijk, handelingswijze en insteek.

Dit is er aan de hand:

– De onderlinge afhankelijkheid tussen bedrijven en toezichthouders is enorm toegenomen.

– De binding van de medewerker is flink afgenomen.

– Daardoor is de effectiviteit van sturing via de hiërarchie sterk afgenomen.

Je hebt een ander voorbeeld gezien. Dat beeld is niet meer toereikend. Het vraagt om leiderschap vanuit een nieuw perspectief: de moed om te leiden vanuit je hoofd én je hart, systemisch kunnen denken en de context willen creeëren voor een gezonde dialoog binnen de organisatie.

Bij conflicten zijn we gewend om de oplossing op een rationele manier buiten onszelf te zoeken. Wij doen het anders.

Wat gaan we doen?

Ben je  gewend om direct een stappenplan op te stellen? Lekker snel in de actie te komen? Het gedoe meteen op te lossen? Dat doen we deze keer niet. Wat we wel gaan doen is dat jij bij jezelf op onderzoek gaat om te ervaren en voelen waar jij staat in het geheel. Daarvoor neem ik je mee naar de chaos en de diepte. Want juist dáár ligt het werkelijke antwoord. Wat heb jij nodig om dit proces veilig aan te gaan?

Duidelijk is één ding :ik blijf er voor je, en samen gaan we op ontdekking. Door het evenwicht te vinden tussen mannelijke, rationele, en vrouwelijke, emotionele, energie. En we gaan kijken naar hoe het is voor jou op jouw plek. En om van daaruit opnieuw de verbinding met de ander leggen? Ervaar het verschil. 

Resultaat:

Eenvoudig, omdat jij je natuurlijk leiderschap als kompas gebruikt ontstaat er meer rust, evenwicht en effectiviteit. Niet meer leiding geven op een manier die jouw authenciteit niet onderstreept. Zodra jij jouw positie inneemt, stimuleer je de mensen om je heen om dat ook te doen. Ze voelen dat het klopt en gaan op een natuurlijke manier samenwerken op basis van talenten.

 

Starten op de een diepere laag
Bij ruis wordt zichtbaar wat er altijd al op de onderlaag speelde. Het wordt uitvergroot, en er kan dan niet meer genegeerd worden.
In elke werkrelatie en samenwerking, speelt op de onderlaag een eigen dynamiek, krachtig aanwezig, moeilijk tastbaar maar zeker merkbaar! Mijn werkveld bevindt zich op deze laag.
Als er onrust, onvrede of verzuim is, vraagt het om verbinding. Hier ondersteun ik in het (h)erkennen en toepassen van wat er nodig is om positieve verbinding tot stand te brengen. Niet via tools en methodieken maar door bij jezelf te zijn op jouw enige eigen plek.

We werken hier aan het versterken van intern persoonlijk leiderschap.

 

Hoe werk ik?
Na akkoord start ik het traject met jou als verantwoordelijke leider. Zo krijgen we inzicht in de dynamiek die er speelt. Ook al is die niet direct zichtbaar, hij is namelijk wel voelbaar. Daarna is het mogelijk dat ik zonodig met mensen uit de organisatie mijn onderzoek verder voort zet. Maar jij als veranwoordelijke blijft mijn ingang naar de verandering. Want jij weet dat verandering start bij jezelf!
​We ontmoeten elkaar 4 dagdelen steeds met tussenpozen van 1 á 2 weken. Door de 1e bijeenkomst kennis te maken, de vraag te analyseren en een opstelling te doen werken we direct aan de kern van de vraag. De opeenvolgende sessies gaan we op expeditie waarna ik je handvatten en tools mee geef hoe je het proces verder voort kunnen zetten binnen de organisatie.

Mijn einddoel is dat er meer rust en daarmee een hogere productiviteit en harmonie is.

 

Wat levert het op?
Voor de organisatie en jou als verantwoordelijke of directeur levert het meer rust, balans,  productiviteit, en een positief financieel resultaat op.
. Wanneer je je eigen plek inneemt, ondersteunt dat alleen maar dat je jezelf voelt. Je eigen plek innemen is de ultieme zelfbekrachtiging en zelfbevestiging. Het haalt onverklaarbare onrust weg. Medewerkers geeft het de ruimte om ook hun eigen plek in te nemen. 
Wil jij systematisch minder hard werken, onrust en frustratie en meer harmonie, werkplezier en commitment? Neem dan contact met me op!

 

team-transformatie-voor-organisaties
team-transformeren

Praktijkvoorbeeld

Team transformeren: na het samenvoegen van twee afdelingen binnen een zorginstelling, merkt de manager dat samenwerken binnen de nieuwe teamsamenstelling moeizaam gaat.

Er zijn medewerkers die moeite hebben om de nieuwe toebedeelde taken op zich te nemen. Anderen zijn teleurgesteld en voelen zich niet gesteund. De frictie in het team wordt steeds groter. Dit soort onbalans lost zich meestal niet vanzelf op. Het was tijd om ermee aan de slag te gaan.

De manager vroeg wat ik er aan zou doen om de medewerkers als team samen te laten werken. Zijn wens was om het team beter in contact met elkaar te brengen, zodat de medewerkers voelden dat ze samen het team maken.

Nadat hij me vertelde dat de teams apart van elkaar prima functioneerden, maar dat het samen niet soepel liep, wist ik dat ik met hen op zoek kon gaan naar de nieuwe balans. Ik heb hem toen voorgesteld om het team elkaar te laten ontmoeten én met hen stil te staan bij het afscheid nemen van de oude situatie en rollen. Hij kon zich vinden in mijn voorstel en zo zat ik een poosje later om de tafel met het team.

Ik startte met hen om stil te staan bij hoe de situatie was voordat ze samen waren gevoegd. Sommige medewerkers zaten in gedachten nog bij de oude situatie. Samen hebben we toen afscheid genomen van hun functie waar ze aan verknocht waren. Het gaf voor hen de opening om mee te komen in het nu.

Door het maken van een persoonlijkheidsonderzoek werd er inzichtelijk gemaakt wat ieders talent is. Hierin werd ook zichtbaar dat voor sommiggen de veranderde rol meer impact had dan gedacht. Hier heb ik toen erkenning aan gegeven. Aansluitend zijn ze 2 aan 2 op verkenning gegaan in een vraagstuk betreft de reorganisatie. Het maakte de onderlinge dynamiek zichtbaar.

Door deze dynamiek in het team terug te geven was er aandacht voor ieders knelpunten en kon er met oog voor de eigenheid van de teamleden toegewerkt worden  naar inzicht, respect en acceptatie van de nieuwe situatie.

Toen ik een paar weken later checkte bij de manager hoe het ging kreeg ik te horen dat er begrip en ruimte was ontstaan, de onrust was verdwenen en iedereen werkte weer met plezier in zijn nieuwe rol. De basis voor samenwerking!

Werkwijze

Of de vraag nu organisatiebreed of op team- en/of op individueel niveau speelt, kan ik jullie helpen. Ik kom langs en samen inventariseren we  waar de pijnpunten liggen. Aan de hand daarvan zal ik een plan van aanpak op maat aanbieden. Bij akkoord ga ik aan het werk met de vraag die er speelt. Na afloop koppel ik mijn bevindingen terug. We kunnen dan concluderen dat het zijn vruchten heeft afgeworpen of dat er zonodig een aanvullende interventie ingezet kan worden om op totaal niveau goede resultaten te behalen.

processen-in-organisaties

Stilstaan bij processen

Organisaties ondersteun ik in dynamische periodes door ruimte te maken voor (verander)processen. Het belang van stilstaan en terugblikkenis hierin een stap die nogal eens over wordt geslagen. Om veranderingen aan te gaan als organisatie is het van belang om eerst ruimte te geven aan dat wat aandacht behoeft bij een veranderingsproces. Stilstaan bij wat was, wat is en wat komt is hierbij noodzakelijk. Om verder te kunnen, dient men eerst oog te hebben voor dat waar stagnatie inzit! Het vinden van een nieuwe balans is de basis om tot een gezond en efficiënt werkklimaat te komen. Het is mijn missie organisaties hierin te ondersteunen zodat ze weer vruchtbaar verder kunnen. 
Systemisch-werken-teams

Systemisch werken

Mijn manier van werken is in de kern gebaseerd op systemisch werken. Het uitgangspunt is dat het systeem waar je deel van uitmaakt, of dat nu je familiesysteem of je werksysteem is, altijd van invloed op je is.

Door deze methode krijg je inzicht in (verborgen) dynamiek en daar waar de loyaliteit ligt.

Waar anderen inzoomen op de vraag om tot een oplossing te komen, zoom ik uit, door juist naar het grotere geheel te kijken, zo komt meer aan de oppervlakte dan het direct waarneembare.

“De meest beperkende denkgewoonte is om alle nieuwe informatie te toetsen aan wat je al weet. Het is de perfecte methode om te blijven waar je al bent”

Napoleon Hill

Blogs

Organisaties zijn gebaat bij betrokken, gezonde, loyale en gemotiveerde medewerkers. Lees er hier meer over!

Wendbaar aan het werk

Wendbaar aan het werk

De werkdruk in de zorg is hoog. Momenteel ervaren 1 op de 5 medewerkers burn-out klachten. Laten we inzetten op burn-out preventie.

De 7 voortekenen van een burn-out

De 7 voortekenen van een burn-out

Het lastige van een burn-out is dat mensen niet zien niet dat je accu compleet leeg is. Jijzelf moet het nog zien te bevatten en je nieuwe grenzen ontdekken.

Contact