Voor Leiders

Is de tijd voor bewust leiderschap aangebroken?

 

Tijden veranderen, dat is onvermijdelijk. 

In een wereld waar medewerkers vroeger hun hele carrière bij één werkgever doorbrachten, zijn de verwachtingen nu anders. Dit vraagt ook een andere benadering van jou als leider. De vroegere statische en strikt hiërarchische aanpak volstaat niet meer. In deze tijd is een nieuwe kijk, een andere handelingswijze en een vernieuwde insteek vereist.

De hedendaagse realiteit omvat:

  • Een grotere onderlinge afhankelijkheid tussen bedrijven en toezichthouders.
  • Een verminderde binding van medewerkers met organisaties.
  • Als gevolg hiervan is de effectiviteit van hiërarchische sturing afgenomen.

Wellicht heb je al een ander voorbeeld gezien. Het vorige beeld is niet meer toepasbaar. Het vraagt om leiderschap vanuit een nieuw perspectief: de moed om zowel rationeel als emotioneel leiderschap te tonen, systemisch denken te omarmen en de omgeving te creëren waarin een gezonde dialoog gedijt binnen de organisatie.

In tijden van conflicten zijn we gewend om op een rationele manier buiten onszelf naar oplossingen te zoeken. Ik bied een andere aanpak.”

Wat gaan we doen?

“Ben je gewend om meteen een stappenplan te maken? Om snel actie te ondernemen en problemen direct op te lossen? Deze keer doen we het anders. We nodigen je uit om jezelf te onderzoeken, om te ervaren en te voelen waar je je bevindt in het geheel. Ik neem je mee naar de chaos en diepgang, want juist daar ligt het ware antwoord. Wat heb jij nodig om veilig door dit proces te gaan?

Eén ding is duidelijk: ik sta naast je en samen gaan we op ontdekkingsreis. We vinden de balans tussen mannelijke, rationele energie en vrouwelijke, emotionele energie. We onderzoeken hoe het is voor jou op jouw positie. En van daaruit zullen we de verbinding met anderen herstellen. Ervaar het verschil.”

Resultaat:

“Dankzij het gebruik van je natuurlijk leiderschap als kompas, ontstaat er eenvoudigweg meer rust, evenwicht en effectiviteit. Je levert geen leiding meer op een manier die niet overeenstemt met je authenticiteit. Wanneer jij je positie inneemt, moedig je anderen aan hetzelfde te doen. Ze voelen dat het juist is en beginnen op een natuurlijke manier samen te werken op basis van hun talenten.”

Starten op een diepere laag

“Ruis laat zien wat er altijd al op de onderlaag speelde. Het wordt uitvergroot en kan niet langer genegeerd worden. In elke werkrelatie en samenwerking is er een onderliggende dynamiek aanwezig. Moeilijk tastbaar maar zeker merkbaar. Mijn expertise ligt juist op dit niveau. Wanneer er onrust, onvrede of verzuim is, is het tijd voor verbinding. Hierin bied ik ondersteuning in het herkennen en toepassen van wat nodig is om positieve verbindingen te creëren. Niet door middel van tools en methoden, maar door jezelf te zijn op jouw unieke plek.

We werken hieraan om intern persoonlijk leiderschap te versterken.”

 

Hoe werk ik?

Nadat we akkoord gaan, begint het traject met jou als verantwoordelijke leider. Dit geeft inzicht in de heersende dynamiek. Hoewel het niet altijd direct zichtbaar is, is het zeker voelbaar. Als dat nodig is, kan ik vervolgens mijn onderzoek uitbreiden naar andere mensen in de organisatie. Echter, jij blijft de kern van de verandering, want jij weet dat verandering begint bij jezelf!

We ontmoeten elkaar vier dagdelen met tussenpozen van 1 á 2 weken. In de eerste sessie maken we kennis, analyseren we de vraag en doen we een opstelling om meteen aan de kern van de zaak te werken. De volgende sessies gaan we dieper, waarbij ik je handvatten en tools geef om het proces binnen de organisatie voort te zetten.

Mijn uiteindelijke doel is om meer rust te brengen, wat leidt tot een verhoogde productiviteit en harmonie.”

Wat levert het op?

“Voor jou als verantwoordelijke leider of directeur, en voor de organisatie als geheel, levert dit traject meer rust, balans, productiviteit en positieve financiële resultaten op. Harmonie ervaren en het innemen van je eigen positie ondersteunt niet alleen je eigen gevoel van welzijn, maar heeft ook invloed op anderen. Je positie innemen is de ultieme vorm van zelfversterking en -bevestiging. Het vermindert onverklaarbare onrust. Voor medewerkers creëert dit ruimte om ook hun eigen positie in te nemen.

Als je systematisch minder hard wilt werken, minder onrust en frustratie wilt ervaren, en juist meer harmonie, werkplezier en betrokkenheid wilt bereiken, neem dan contact met me op. Samen kunnen we aan de slag om een verschil te maken.

Na akkoord start ik het traject met jou als verantwoordelijke leider. Zo krijgen we inzicht in de dynamiek die er speelt. Ook al is die niet direct zichtbaar, hij is namelijk wel voelbaar. Daarna is het mogelijk dat ik zonodig met mensen uit de organisatie mijn onderzoek verder voort zet. Maar jij als veranwoordelijke blijft mijn ingang naar de verandering. Want jij weet dat verandering start bij jezelf!
​We ontmoeten elkaar 4 dagdelen steeds met tussenpozen van 1 á 2 weken. Door de 1e bijeenkomst kennis te maken, de vraag te analyseren en een opstelling te doen werken we direct aan de kern van de vraag. De opeenvolgende sessies gaan we op expeditie waarna ik je handvatten en tools mee geef hoe je het proces verder voort kunnen zetten binnen de organisatie.

Mijn einddoel is dat er meer rust en daarmee een hogere productiviteit en harmonie is.

 

team-transformatie-voor-organisaties
team-transformeren

Praktijkvoorbeeld

Team transformeren: na het samenvoegen van twee afdelingen binnen een zorginstelling, merkt de manager dat samenwerken binnen de nieuwe teamsamenstelling moeizaam gaat.

Er zijn medewerkers die moeite hebben om de nieuwe toebedeelde taken op zich te nemen. Anderen zijn teleurgesteld en voelen zich niet gesteund. De frictie in het team wordt steeds groter. Dit soort onbalans lost zich meestal niet vanzelf op. Het was tijd om ermee aan de slag te gaan.

De manager vroeg wat ik er aan zou doen om de medewerkers als team samen te laten werken. Zijn wens was om het team beter in contact met elkaar te brengen, zodat de medewerkers voelden dat ze samen het team maken.

Nadat hij me vertelde dat de teams apart van elkaar prima functioneerden, maar dat het samen niet soepel liep, wist ik dat ik met hen op zoek kon gaan naar de nieuwe balans. Ik heb hem toen voorgesteld om het team elkaar te laten ontmoeten én met hen stil te staan bij het afscheid nemen van de oude situatie en rollen. Hij kon zich vinden in mijn voorstel en zo zat ik een poosje later om de tafel met het team.

Ik startte met hen om stil te staan bij hoe de situatie was voordat ze samen waren gevoegd. Sommige medewerkers zaten in gedachten nog bij de oude situatie. Samen hebben we toen afscheid genomen van hun functie waar ze aan verknocht waren. Het gaf voor hen de opening om mee te komen in het nu.

Door het maken van een persoonlijkheidsonderzoek werd er inzichtelijk gemaakt wat ieders talent is. Hierin werd ook zichtbaar dat voor sommiggen de veranderde rol meer impact had dan gedacht. Hier heb ik toen erkenning aan gegeven. Aansluitend zijn ze 2 aan 2 op verkenning gegaan in een vraagstuk betreft de reorganisatie. Het maakte de onderlinge dynamiek zichtbaar.

Door deze dynamiek in het team terug te geven was er aandacht voor ieders knelpunten en kon er met oog voor de eigenheid van de teamleden toegewerkt worden  naar inzicht, respect en acceptatie van de nieuwe situatie.

Toen ik een paar weken later checkte bij de manager hoe het ging kreeg ik te horen dat er begrip en ruimte was ontstaan, de onrust was verdwenen en iedereen werkte weer met plezier in zijn nieuwe rol. De basis voor samenwerking!

Werkwijze

Of de vraag nu organisatiebreed of op team- en/of op individueel niveau speelt, kan ik jullie helpen. Ik kom langs en samen inventariseren we  waar de pijnpunten liggen. Aan de hand daarvan zal ik een plan van aanpak op maat aanbieden. Bij akkoord ga ik aan het werk met de vraag die er speelt. Na afloop koppel ik mijn bevindingen terug. We kunnen dan concluderen dat het zijn vruchten heeft afgeworpen of dat er zonodig een aanvullende interventie ingezet kan worden om op totaal niveau goede resultaten te behalen.

processen-in-organisaties

Stilstaan bij processen

Organisaties ondersteun ik in dynamische periodes door ruimte te maken voor (verander)processen. Het belang van stilstaan en terugblikkenis hierin een stap die nogal eens over wordt geslagen. Om veranderingen aan te gaan als organisatie is het van belang om eerst ruimte te geven aan dat wat aandacht behoeft bij een veranderingsproces. Stilstaan bij wat was, wat is en wat komt is hierbij noodzakelijk. Om verder te kunnen, dient men eerst oog te hebben voor dat waar stagnatie inzit! Het vinden van een nieuwe balans is de basis om tot een gezond en efficiënt werkklimaat te komen. Het is mijn missie organisaties hierin te ondersteunen zodat ze weer vruchtbaar verder kunnen. 
Systemisch-werken-teams

Systemisch werken

Mijn manier van werken is in de kern gebaseerd op systemisch werken. Het uitgangspunt is dat het systeem waar je deel van uitmaakt, of dat nu je familiesysteem of je werksysteem is, altijd van invloed op je is.

Door deze methode krijg je inzicht in (verborgen) dynamiek en daar waar de loyaliteit ligt.

Waar anderen inzoomen op de vraag om tot een oplossing te komen, zoom ik uit, door juist naar het grotere geheel te kijken, zo komt meer aan de oppervlakte dan het direct waarneembare.

“De meest beperkende denkgewoonte is om alle nieuwe informatie te toetsen aan wat je al weet. Het is de perfecte methode om te blijven waar je al bent”

Napoleon Hill

Blogs

Organisaties zijn gebaat bij betrokken, gezonde, loyale en gemotiveerde medewerkers. Lees er hier meer over!

Wendbaar aan het werk

Wendbaar aan het werk

De werkdruk in de zorg is hoog. Momenteel ervaren 1 op de 5 medewerkers burn-out klachten. Laten we inzetten op burn-out preventie.

De 7 voortekenen van een burn-out

De 7 voortekenen van een burn-out

Het lastige van een burn-out is dat mensen niet zien niet dat je accu compleet leeg is. Jijzelf moet het nog zien te bevatten en je nieuwe grenzen ontdekken.

Wie is Nancy van den Heuvel?

In onze steeds meer op individualiteit en actie gerichte samenleving, ben ik de rebel die met alle plezier helpt om de kracht en kwaliteit van relaties te (her)gebruiken. Jarenlang hechtte ook ik meer waarde aan hard werken en vond ik het moeilijk mijn eigen evenwicht te vinden. Toen ik ontdekte dat mijn inzet van energie zich niet uitbetaalde wist ik “Het moet dus over een andere boeg”.

En dat werd omgezet in samenwerken, kijken wat ik zelf kon doen en vanuit verbinding met anderen werken aan iets groters. Ik geloof in de kunst van het genieten, en mijn passie is om mensen en bedrijven te begeleiden, niet om harder te werken maar effectiever te werken. En daar heb je elkaar voor nodig. Ik zet me in voor het creëren van een beweging die rust, harmonie en plezier brengt.

Nancy van den Heuvel bedrijfsadviseur bedrijfscoaching