Een soepel werkende organisatie

Van verandermanagment naar transformationeel leiderschap

 

Ruis binnen de organisatie gaat ten kosten van de effectiviteit. Duurzame verandering begint bij het signaleren van de noodzaak tot verandering. Hebben jullie trajecten ingezet op verandering? En ervaren jullie dat dit niet afdoende is?

Transformatie kun je niet leiden. Het is een zelforganiserend proces. Leiders kunnen alleen maar een systeem bewerkstelligen, waarin transformatie spontaan plaatsvindt. De wereld is steeds complexer en minder voorspelbaar geworden. Leren om te gaan met de chaos en complexiteit is wat deze tijd van onze nieuwe bewuste leiders vraagt.  

We hebben allerlei structuren ontwikkeld, die ons belemmeren te zien wat er werkelijk speelt en wat we werkelijk zouden moeten doen.  

Wat gaan we doen

Deze tijd vraagt om transformationeel leiderschap. Omvorming van het oude naar het nieuwe. Dit vraagt om een transformatie in onze leiders of om een ander type leider dan we gewend zijn. De transformationele leider is veel bewuster van zichzelf dan de oude leider hoefde te zijn. Transformationeel leiderschap vraagt diepgang en bewustzijn. We werken aan het bewust-zijn van leiders.

Verdieping is cruciaal. Transformeren vraagt verdieping, ontwikkeling en groei. Zodra de leiders voldende handvatten hebben en bewust zijn van hun rol, nemen ze dit verder mee in de organisatie.

Bewuste leiders die zich niet laten intimideren door snelheid en een veelheid van informatie en complexiteit. En die weten dat dialoog hét voertuig is voor leiderschap in de eenentwintigste eeuw en dit weten toe te passen binnen de organisatie. Inclusief leiderschap heeft altijd het doel te verenigen. Zie hieronder een mooi voorbeeld van collectieve wijsheid die daardoor kan ontstaan.

Afhankelijk van de opdracht kan ik samen met een team deskundige collega’s werken aan de vraag binnen jullie organisatie.

 

Hoe werk ik?
Na akkoord start ik het traject eerst met jou als verantwoordelijke directeur of manager. Zo krijgen we inzicht in de dynamiek die er speelt. Daarna is het mogelijk dat ik desgewenst met mensen uit de organisatie mijn onderzoek verder voort zet. Samen spreken we af wanneer het gewenste resultaat is gehaald.

Mijn einddoel is dat er meer plezier, rust, evenwicht, een hogere effectiviteit en harmonie is. 

 

Wat levert het op?
Voor de organisatie levert het meer rust, evenwicht, effectiviteit, en een positief financieel resultaat op. Wil jij systematisch effectiever werken, minder onrust en frustratie en meer harmonie, werkplezier en commitment? Neem dan contact met me op!

 

team-transformatie-voor-organisaties
Collectieve wijsheid van vuurvliegjes

Voorbeeld van collectieve wijsheid

 

… Het is dezelfde intelligentie die de hele natuur bezielt.
Het geheim van spontane zelforganisatie bevindt zich in de systeemintelligentie.
Deze intelligentie vraagt om harmonie en flow in het systeem. 

Arthur Winfree, biologist uit Arizona, deed duizenden testen en zag dat tot op een bepaald punt systemen zich altijd verzetten tegen het samenvloeien van verschillen. Het lag in eerste instantie in hun aard om de verschillen te verdedigen. Als de communicatie verder werd doorgezet gebeurde echter plotseling en totaal onvoorspelbaar een kwantumsprong naar eenheid. Winfree realiseerde zich intuïtief dat er dan een transformatie plaatsvond, een sprong naar een hogere orde. Van chaos naar een nieuwe orde. Synchronisatie is dus een een hogere orde die ontstond uit chaos. Bewuste leiders hebben te leren comfortabel te zijn met deze toestand.

De les voor leiderschap uit de inzichten van Art Winfree? Je dient te blijven communiceren tot er voldoende kritische massa is bereikt en op een onvoorspelbaar moment zal een sprong naar een hogere orde plaatsvinden. Een groep ‘in sync’ kan resultaten voortbrengen die aan het ongelooflijke grenzen. En het kan metaforisch allemaal op één graad temperatuurverschil aankomen (denk aan overgangen van ijs naar water en waterdamp). Dat is hoe gevoelig complexe systemen zijn voor variaties in het systeem. In complexe systemen zoals moderne netwerkorganisaties is dialoog de manier om bij de diepere systeemintelligentie te komen. Dat veronderstelt een afbouw van hiërarchisch denken en van het competitiemodel binnen organisaties.

Dialoog is horizontaal. Het is een zelforganiserend proces tussen gelijke partners. Het is een pad naar gemeenschap en nieuwe mogelijkheden. Discussie en debat zijn daarentegen competitiemodellen die samengaan met fragmenterend denken. Niet dat ze geen waarde hebben in de juiste context, maar in complexe systemen is dialoog vele malen effectiever. 

 

Harmonie en flow zijn voor mij uitganspunten. Waarom zou je nodeloos hard werken als dat minder resultaat op levert? Weet jij het?
Ik doe dat door met leiders in te steken op het bewust worden van een nieuwe inzet van leiderschap die deze tijd van ons vraagt.  Om zo steeds het beste uit mensen naar boven te halen.

Werkwijze

Of de vraag nu organisatiebreed of op team- en/of op individueel niveau speelt, kan ik jullie helpen. Ik kom langs en samen inventariseren we  waar de pijnpunten liggen. Aan de hand daarvan zal ik een plan van aanpak op maat aanbieden. Bij akkoord ga ik aan het werk met de vraag die er speelt. Na afloop koppel ik mijn bevindingen terug. We kunnen dan concluderen dat het zijn vruchten heeft afgeworpen of dat er zonodig een aanvullende interventie ingezet kan worden om op totaal niveau goede resultaten te behalen.

processen-in-organisaties

Stilstaan bij processen

Organisaties ondersteun ik in dynamische periodes door ruimte te maken voor (verander)processen. Het belang van stilstaan is hierin een stap die nogal eens over wordt geslagen. Om veranderingen aan te gaan als organisatie is het van belang om eerst ruimte te geven aan dat wat aandacht behoeft bij een veranderingsproces. Stilstaan bij wat was, wat is en wat komt is hierbij noodzakelijk. Om verder te kunnen, dient men eerst stil te staan! Het vinden van een nieuw evenwicht is de basis om tot een gezond en efficiënt werkklimaat te komen. Het is mijn missie organisaties hierin te ondersteunen zodat ze weer jaren voort kunnen. 
Systemisch-werken-teams

Systemisch werken

Mijn manier van werken is in de kern gebaseerd op systemisch werken. Het uitgangspunt is dat het systeem waar je deel van uitmaakt, of dat nu je familiesysteem of je werksysteem is, altijd van invloed op je is.

Door deze methode krijg je inzicht in (verborgen) dynamiek en daar waar de loyaliteit ligt.

Waar anderen inzoomen op de vraag om tot een oplossing te komen, zoom ik uit, door juist naar het grotere geheel te kijken, zo komt meer aan de oppervlakte dan het direct waarneembare.

Wie leiding wil geven aan anderen, moet eerst leren om leiding te geven aan zichzelf”

Peter Drucker

Blogs

Organisaties zijn gebaat bij betrokken, gezonde, loyale en gemotiveerde medewerkers. Wat kom je zoal tegen op de werkvloer en wat doe je er mee? Lees er hier meer over!

Wendbaar aan het werk

Wendbaar aan het werk

De werkdruk in de zorg is hoog. Momenteel ervaren 1 op de 5 medewerkers burn-out klachten. Laten we inzetten op burn-out preventie.

De 7 voortekenen van een burn-out

De 7 voortekenen van een burn-out

Het lastige van een burn-out is dat mensen niet zien niet dat je accu compleet leeg is. Jijzelf moet het nog zien te bevatten en je nieuwe grenzen ontdekken.

Wie is Nancy van den Heuvel?

In onze steeds meer op individualiteit en actie gerichte samenleving, ben ik de rebel die met alle plezier helpt om de kracht en kwaliteit van relaties te (her)gebruiken. Jarenlang hechtte ook ik meer waarde aan hard werken en vond ik het moeilijk mijn eigen evenwicht te vinden. Toen ik ontdekte dat mijn inzet van energie zich niet uitbetaalde wist ik “Het moet dus over een andere boeg”.

En dat werd omgezet in samenwerken, kijken wat ik zelf kon doen en vanuit verbinding met anderen werken aan iets groters. Ik geloof in de kunst van het genieten, en mijn passie is om mensen en bedrijven te begeleiden, niet om harder te werken maar effectiever te werken. En daar heb je elkaar voor nodig. Ik zet me in voor het creëren van een beweging die rust, harmonie en plezier brengt.

Bedrijfsadviseur arnhem Nancy van den heuvel