Blogs

Je vrij maar ook verbonden voelen leer je niet uit boekjes, dat moet je vooral gaan ervaren. Aan de hand van mijn persoonlijke inzichten en ervaringen neem ik je mee op weg naar een gelukkiger en (burn-out) vrij , professioneel en persoonlijk, leven, waarin je leert bij jezelf te zijn. 

Wat doen we met de angst?

Wat doen we met de angst?

Ik las het artikel van Marleen Moors, genaamd “ontologische veiligheid en angst”. De huidige omstandigheden maken dat ik daarover graag iets wil schrijven.

Holding space

Holding space

‘Holding space’ betekent zoiets als: liefdevol ruimte openhouden, zodat iemand anders de weg naar groei of de oplossing van een probleem kan vinden.

Hij blij en ik erbij

Hij blij en ik erbij

Ander gedrag willen zien, vraagt ook van jou om iets anders te doen. Bijvoorbeeld om het gedrag anders te interpreteren of er anders mee om te gaan.

Contact